Zabýváme se péčí o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, alejích kolem komunikací a dalších lokalitách. Ošetření stromů provádíme lanovou technikou, která jako způsob pohybu v koruně je pro strom nejšetrnější. Provádíme kácení stromů, nebo rizikové kácení stromů hrozící způsobení škody na majetku, nebo újmě na zdraví. Odstraňujeme kalamitní následky, rizikové kácení stromů, riziková těžba dřeva (polomy, kmenové zlomy, atd.) Provádíme kompletní kácení i prořezy stromů.

Bezpečnostní řez

Redukční řez